Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων Β’ πρόσκλησης για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου Αιτήσεων Ωφελούμενων για την… Read More

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων για το έργο με τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ στο πλαίσιο της Β’… Read More

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου, τη Δευτέρα 25… Read More

Aνακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Ωφελουμένων για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο… Read More

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Α’… Read More

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00, στη Λάρισα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00, στη Λάρισα, στην… Read More

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ–ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020  για την επιλογή ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και… Read More

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ… Read More