Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη δράση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ΣΕΒΕ, τηλ. 2310 535333 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 17.00) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edu24@seve.gr.