Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17024 ME ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 600