Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00. Περισσότερα