Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων Β’ πρόσκλησης για το έργο με τίτλο : «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου Αιτήσεων Ωφελούμενων για την Πράξη με Κωδικό MIS 5002043 και Τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»,  αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελούμενων, με τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε για την καθεμία/τον καθένα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον οριστικό πίνακα. 

Τις επόμενες ημέρες οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για την έναρξη των τμημάτων.